Partner universitites and institutions

Vysoké učení technické v Brně (Brno University of Technology)

Masarykova univerzita v Brně (Masaryk University)

Mendelova univerzita v Brně (Mendel University in Brno)

Univerzita Karlova v Praze – Lékařská fakulta a Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (Charles University in Prague – Faculty of Medicine and Faculty of Pharmacy in Hradec Králové)

Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice (Faculty of Health Studies of the University of Pardubice)

České vysoké učení technické v Praze (Czech Technical University in Prague)

Technická univerzita Liberec (Technical University of Liberec )

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VSB – Technical University of Ostrava)

Akademie věd ČR (Academy of Sciences of the Czech Republic)

Fakultní nemocnice Hradec Králové (University Hospital Hradec Králové)

Ústřední vojenská nemocnice v Praze (Central Military Hospital in Prague)

LOM Praha s.p.

Centrum leteckého výcviku v Pardubicích (Flight Training Centre, Pardubice)

Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR (General Director of the Fire Rescue Service of the Czech Republic

Vojenský opravárenský podnik 025 Nový Jičín s.p.

Česká Zbrojovka a.s.

Centrum dopravy a výzkumu Brno (Transport Research Centre, Brno)

Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč (Population Protection Institute, Lázně Bohdaneč)

Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. (Nuclear Research Institute, Rez)

Jaderná elektrárna Dukovany (Dukovany Nuclear Power Station)

Česká protipovodňová asociace Praha (Czech Flood Protection Association)

Asociace soukromých bezpečnostních služeb ČR o.s. (Czech Private Security Services Association)

Český červený kříž v Hradci Králové (Czech Red Cross, Hradec Kralove chapter)

Městská policie Brno (Brno Municipal Police)