Partner associations

Československá obec legionářská
Czechoslovak Legionnaires Community

Sdružení válečných veteránů ČR
Czech War Veterans Association

Český svaz bojovníků za svobodu
Czech Freedom Fighters Union

Svaz letců ČR
Czech Air Force Association

Společnost Ludvíka Svobody
Ludvik Svoboda Community

Konfederace politických vězňů ČR
Czech Political Prisoners Confederation

Svaz pomocných technických praporů ČR – Vojenské tábory nucených prací
Czech Union of Support Technical Battalions – Military Forced Labour Camps

Vojenské sdružení rehabilitovaných ČR
Czech Military Rehabilitated Persons Association

Klub vojenských důchodců při Univerzitě obrany
Retired Military Personnel Club at the University of Defence

Klub výsadkových veteránů Brno
Brno Airborne Veterans Club